Materiały: Scenariusze zajęć

 • CELE: - Cwiczenia gimnastyczno – kształtujące z przyborem - Wzmacnianie mięśni grzbietu, nóg i brzucha - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - krążki, wacik,ławeczka, kocyk, drabinki PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Chowamy się przed deszczem” – dzieci otrzumują krążki i biegają po sali, na sygnał

  2015-01-18, 18:03 Beata Kłopacz
 • CELE: - Ćwiczenia gimnastyczno – kształtujące z przyborem - Wzmacnianie dużych grup mięśniowych - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - laski, kocyki PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Omiń laskę” – na sali są rozłożone laski, dzieci biegają wokół nich, na sygnał zatrzymują się przy dowolnej lasce

  2015-01-18, 18:00 Beata Kłopacz
 • CELE: - Wzmacnianie mięśni obręczy barkowej - Rozciąganie mięśni klatki piersiowej - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - Obręcze, skakanki - ławeczka, piłka PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Strażnik” – na sali skakanki wyznaczają teren pilnowany przez strażnika. Dzieci na sygnał przebiegają na drugą stronę

  2015-01-18, 17:55 Beata Kłopacz
 • CELE: - Wzmacnianie mięśni grzbietu, ramion i nóg - Ćwiczenia w parach - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - Kocyki, małe waciki - ławeczka, piłka PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Sygnały” – bieg w rozsypce: na 1 sygnał dzieci siadają skrzyżnie i ręce przyciągają do barków tworząc „skrzydełka”,

  2015-01-18, 17:46 Beata Kłopacz
 • CELE: - Wzmacnianie mięśni posturalnych ciała - Ćwiczenia gimnastyczno – kształtujące z przyborem - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - Szarfy, kocyki - Drabinki, ławeczka PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Ptaszki do gniazd” – szarfy są rozłożone na sali, bieg w rozsypce na sygnał dzieci wskakujądo „gniazd”

  2015-01-18, 17:18 Beata Kłopacz
 • Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla przedszkolaków CELE: - Zwiększenie ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym - Rozciąganie mięśni klatki piersiowej - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu POMOCE: - woreczki - drabinki - ławeczka PRZEBIEG ZAJĘĆ: I.Część wstępna: 1. Zab. ożywiająca „Figurki” – bieg w rozsypce po sali, na sygnał

  2015-01-18, 17:15 Beata Kłopacz
 • TEMAT ZAJĘCIA: „Zwiedzamy ZOO.” GRUPA: 5 –latki CEL GŁÓWNY: Rozwijanie mowy dziecka poprzez wypowiedzi w oparciu o opowiadanie, kształcenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, wyobraźni i umiejętności logicznego myślenia, a także znajomości niektórych zwierząt egzotycznych. CELE OPERACYJNE: - uważnie i w skupieniu słucha

  2014-12-07, 18:58 Beata Kłopacz
 • TEMAT ZAJĘCIA: „Wiosenne kwiaty.” GRUPA: 3–latki CEL GŁÓWNY: Poznawanie i nazywanie niektórych roślin pojawiających się wiosną. CELE OPERACYJNE: - uważnie słucha wiersza recytowanego przez nauczycielkę i próbuje naśladować jej ruchy zgodnie z treścią wiersza - potrafi rozpoznać podstawowe kolory

  2014-12-07, 18:52 Beata Kłopacz
 • TEMAT ZAJĘCIA: „Z Wacusiem zwiedzamy ZOO.” GRUPA: 3-4 –latki CEL GŁÓWNY: Rozwijanie mowy dziecka poprzez słuchanie krótkich wierszy z użyciem kukiełek, a także kształcenie spostrzegawczości, wyobraźni i logicznego myślenia. CELE OPERACYJNE:

  2014-12-07, 18:46 Beata Kłopacz
 • TEMAT ZAJĘCIA: „Muchomorki.” GRUPA: 3–latki CEL GŁÓWNY: Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez wykonanie pracy plastycznej na bazie wysłuchanego wiersza. CELE OPERACYJNE: - uważnie i w skupieniu słucha wiersza recytowanego przez nauczycielkę - potrafi powiedzieć o czym był wiersz - chętnie

  2014-12-07, 18:38 Beata Kłopacz
Wyświetl