RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECKA

GRUPY MŁODSZE (DZIECI 3,-LETNIE)


6.30-8.00Grupy łączone. Zabawy według zainteresowań dzieci. Zabawy integrujące, gry i zabawy manipulacyjne, ze śpiewem.

8.00-8.25 Zabawy według inwencji dzieci, w kącikach tematycznych przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy ruchowe

8.25-9.00 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

9.00-9.20. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach

9.20-10.15-Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.15-10.30 Czynności samoobsługowe w szatni.

10.30-11.45 Pobyt na świeżym powietrzu- spacery, zajęcia ruchowe, obserwacja przyrodnicza, zabawy dowolne i zorganizowane.

11.45-12.30Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30-14.00 Leżakowanie- trzylatki; Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, praca indywidualna z dzieckiem, czytanie bajek przez nauczyciela.

14.00-15.00 Podwieczorek. Zajęcia dodatkowe.

15.00-16.30 Grupy łączone. Zabawy swobodne organizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.


GRUPY STARSZE (DZIECI 5,6-LETNIE)


6.30.8.00 Grupy łączone. Zabawy według zainteresowań dzieci. Zabawy integrujące, gry i zabawy manipulacyjne, ze śpiewem.

8.00.8.50 Zabawy według inwencji dzieci, w kącikach tematycznych przy niewielkim udziale nauczyciela.

8.50-9.30Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

9.30.-10.30Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach

10.30- 11.10Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.

11.10- 11.20 Czynności samoobsługowe w szatni

11.20- 12.20Pobyt na świeżym powietrzu- spacery, zajęcia i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

12.20- 13.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad.

13.00- 14.00 Relaksacja- słuchanie muzyki, bajek. Zajęcia dodatkowe.

14.00- 15.00 Podwieczorek. Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne.

15.00- 16.30 Grupy łączone. Zabawy swobodne i organizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.


Przedszkolowo.pl logo