PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Dyrektor:mgr Danuta KühnelNauczyciele:
mgr Sylwia Adaszyńska
mgr Barbara Jabłczyńska
mgr Iwona Haławin
mgr Elżbieta Rydz
mgr Elżbieta Mumot
mgr Sandra Oliwa
Specjaliści:
logopeda- mgr Anna Hnatów-Biela
psycholog-mgr Agnieszka Krawczyk
pedagog-mgr Izabela Bałys
tyflopedagog- mgr Jolanta Kredzińska-Wrona
surdopedagog-mgr Katarzyna Wrona
terapeuta SI- Lucyna Uznańska
Przedszkolowo.pl logo